cs.money
cs.money
Ứng dụng di động
Trade
item

Hạng mục

StatTrak™

Mật vụ

Giới hạn hao mòn

0%
75%
collection_iconThe Arms Deal 3 Collection
case_iconCS:GO Weapon Case 3

Giá tối thiểu

$ 36.86
Similar items
Khoá
Người bán
StatTrak™ CZ75-Auto | Victoria (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 36.86

Về CZ75-Auto | Victoria

BênCả hai
Tổn thương cơ thể38 / 29
Tổn thương ở đầu123 / 95
Kill award$ 100 / $ 50
Dung lượng tạp chí12 / 12
Giá trong game$ 500
Phạm vi chính xác11 m
Tốc độ bắn600 shots/phút
Tốc độ chạy240
item

Hạng mục

StatTrak™

Mật vụ

Giới hạn hao mòn

0%
75%
collection_iconThe Arms Deal 3 Collection
case_iconCS:GO Weapon Case 3

Giá tối thiểu

$ 36.86
Similar items

CZ75-Auto | Victoria

Về CZ75-Auto | Victoria