cs.money
cs.money
Ứng dụng di động
Trade
item

Hạng mục

StatTrak™

:Mil-Spec

Giới hạn hao mòn

0%
100%
collection_iconThe Operation Broken Fang Collection
case_iconOperation Broken Fang Case

Giá tối thiểu

$ 1.00
Similar items
Khoá
Người bán
StatTrak™ CZ75-Auto | Vendetta (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 1.00

Về CZ75-Auto | Vendetta

BênCả hai
Tổn thương cơ thể38 / 29
Tổn thương ở đầu123 / 95
Kill award$ 100 / $ 50
Dung lượng tạp chí12 / 12
Giá trong game$ 500
Phạm vi chính xác11 m
Tốc độ bắn600 shots/phút
Tốc độ chạy240
item

Hạng mục

StatTrak™

:Mil-Spec

Giới hạn hao mòn

0%
100%
collection_iconThe Operation Broken Fang Collection
case_iconOperation Broken Fang Case

Giá tối thiểu

$ 1.00
Similar items

CZ75-Auto | Vendetta

Về CZ75-Auto | Vendetta