เมนู
แอปมือถือ
cs.money
คุณให้
$
$
คุณจะได้รับ
CSGO skin
ST / MW / 0.1428
$ 250.59
2 days
CSGO skin
ST / MW / 0.1484
$ 273.14
5 days
CSGO skin
ST / MW / 0.1496
$ 280.66
CSGO skin
sticker
ST / MW / 0.1483
$ 283.17
CSGO skin
+52.69%
MW / 0.1479
$ 53.99
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+154.66%
MW / 0.1482
$ 99.98
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+226.39%
MW / 0.1400
$ 119.00

Trade skins for SSG 08 Bloodshot Minimal Wear