เมนู
แอปมือถือ
cs.money
คุณให้
$
$
$
$
คุณจะได้รับ
CSGO skin
ST / BS / 0.8149
$ 340.65
1 Day
CSGO skin
ST / BS / 0.8955
$ 371.31
7 days
CSGO skin
BS / 0.6333
$ 298.43
CSGO skin
+35.44%
BS / 0.4796
$ 357.69

Trade skins for Talon Knife Stained Battle-Scarred