Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
stickerstickersticker
+573.12%
ST / BS / 0.5271
$ 18.78
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
BS / 0.6106
$ 32.30
5 days
CSGO skin
stickersticker
BS / 0.5646
$ 0.44
5 days
CSGO skin
sticker
BS / 0.5188
$ 0.44
3 days
CSGO skin
BS / 0.4652
$ 0.43
4 days
CSGO skin
BS / 0.4683
$ 0.44
6 days
CSGO skin
BS / 0.5184
$ 0.45

Trade skins for SSG 08 Slashed Battle-Scarred