Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
+46.5%
ST / WW / 0.4332
$ 21.99
22 hours
CSGO skin
ST / WW / 0.4408
$ 16.81
6 days
CSGO skin
ST / WW / 0.3844
$ 16.81
CSGO skin
ST / WW / 0.4233
$ 15.76
CSGO skin
stickersticker
+87.4%
WW / 0.4171
$ 6.99
CSGO skin
+87.13%
WW / 0.3829
$ 6.98
CSGO skin
+87.4%
WW / 0.4044
$ 6.99
CSGO skin
+87.4%
WW / 0.4174
$ 6.99
CSGO skin
+87.4%
WW / 0.4390
$ 6.99

Trade skins for SSG 08 Big Iron Well-Worn