Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
1 Day
CSGO skin
BS / 0.4946
$ 4.25
CSGO skin
BS / 0.5064
$ 4.13
CSGO skin
BS / 0.5756
$ 3.90

Trade skins for SCAR-20 Magna Carta Battle-Scarred