Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
5 days
CSGO skin
BS / 0.7859
$ 0.68
7 days
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
Sv / BS / 0.6348
$ 0.21

Trade skins for G3SG1 Safari Mesh Battle-Scarred