Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
Sv / FT / 0.2690
$ 4.52
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+68.43%
Sv / FT / 0.1672
$ 6.99
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+66.75%
Sv / FT / 0.2263
$ 6.92
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+660.82%
Sv / FT / 0.3239
$ 31.57

Trade skins for PP-Bizon Brass Field-Tested