Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
2 days
CSGO skin
BS / 0.5043
$ 0.35
3 days
CSGO skin
BS / 0.6195
$ 0.35
4 days
CSGO skin
BS / 0.6527
$ 0.35
6 days
CSGO skin
BS / 0.6978
$ 0.36

Trade skins for XM1014 Black Tie Battle-Scarred