Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
6 days
CSGO skin
MW / 0.1236
$ 0.27
7 days
CSGO skin
MW / 0.1186
$ 0.27

Trade skins for Sawed-Off Yorick Minimal Wear