Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
ST / BS / 0.4701
$ 18.26
CSGO skin
stickerstickersticker
+97.48%
ST / BS / 0.7331
$ 39.99
CSGO skin
BS / 0.7054
$ 9.17
3 days
CSGO skin
BS / 0.5138
$ 10.00
4 days
CSGO skin
BS / 0.7328
$ 10.00

Trade skins for Sawed-Off Orange DDPAT Battle-Scarred