Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
2 days
CSGO skin
ST / FT / 0.3360
$ 1.33
3 days
CSGO skin
ST / FT / 0.3636
$ 1.32
5 days
CSGO skin
ST / FT / 0.3104
$ 1.33
6 days
CSGO skin
ST / FT / 0.3597
$ 1.37
7 days
CSGO skin
FT / 0.2659
$ 0.54

Trade skins for Nova Toy Soldier Field-Tested