Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
5 days
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
Sv / WW / 0.3804
$ 0.94
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+132.56%
Sv / WW / 0.3859
$ 2.00
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+132.56%
Sv / WW / 0.4172
$ 2.00

Trade skins for R8 Revolver Nitro Well-Worn