Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+688.62%
ST / BS / 0.5709
$ 9.70
6 days
CSGO skin
BS / 0.6650
$ 0.36

Trade skins for P250 Inferno Battle-Scarred