Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
3 days
CSGO skin
sticker
ST / FT / 0.2477
$ 0.78
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+180.99%
ST / FT / 0.3786
$ 3.99
CSGO skin
sticker
+525.73%
ST / FT / 0.2928
$ 21.40
6 days
CSGO skin
ST / FT / 0.2585
$ 0.13

Trade skins for P2000 Urban Hazard Field-Tested