Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+60.75%
FT / 0.1972
$ 60.99
2 days
CSGO skin
stickerstickersticker
+62.5%
FT / 0.1745
$ 54.99

Trade skins for Glock-18 Twilight Galaxy Field-Tested