Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
1 Day
CSGO skin
FT / 0.2974
$ 0.47
6 days
CSGO skin
FT / 0.1801
$ 0.48
7 days
CSGO skin
FT / 0.1856
$ 0.49

Trade skins for M249 Impact Drill Field-Tested