Flex FridayGet into flex mode50% biggest top up bonus ever$50K biggest prize-pool everFlex now
Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
ST / BS / 0.8149
$ 371.31
7 days
CSGO skin
ST / BS / 0.8955
$ 384.93
2 days
CSGO skin
+30.86%
BS / 0.4796
$ 357.69

Trade skins for Talon Knife Stained Battle-Scarred