Flex FridayGet into flex mode50% biggest top up bonus ever$50K biggest prize-pool everFlex now
Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
ST / MW / 0.0768
$ 11 586.60
3 days
CSGO skin
+12.29%
ST / MW / 0.0752
$ 13 010.75
CSGO skin
MW / 0.0785
$ 7 332.81

Trade skins for Talon Knife Doppler Sapphire Minimal Wear