Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
ST / MW / 0.0707
$ 1 030.06
CSGO skin
MW / 0.0799
$ 796.08
CSGO skin
MW / 0.0755
$ 859.77

Trade skins for Talon Knife Doppler Phase 3 Minimal Wear