Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
ST / BS / 0.4683
$ 397.54
6 days
CSGO skin
ST / BS / 0.4521
$ 445.24
2 days
CSGO skin
BS / 0.4520
$ 336.43
CSGO skin
BS / 0.4580
$ 348.77
CSGO skin
+26.03%
BS / 0.4516
$ 389.00

Trade skins for Talon Knife Damascus Steel Battle-Scarred