Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
5 days
CSGO skin
ST / FT / 0.3494
$ 238.70
6 days
CSGO skin
ST / FT / 0.3653
$ 245.27
CSGO skin
+36.99%
ST / FT / 0.3033
$ 299.99
CSGO skin
+41.1%
ST / FT / 0.1958
$ 309.00
CSGO skin
+47.35%
ST / FT / 0.1979
$ 322.69
3 days
CSGO skin
+40.31%
FT / 0.2140
$ 276.21
1 Day
CSGO skin
+34.52%
FT / 0.1547
$ 277.82
CSGO skin
+37.82%
FT / 0.1828
$ 278.31
CSGO skin
+41.73%
FT / 0.2114
$ 279.57
CSGO skin
+37.73%
FT / 0.1610
$ 283.04

Trade skins for Talon Knife Boreal Forest Field-Tested