Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
ST / BS / 0.7223
$ 95.14
3 days
CSGO skin
ST / BS / 0.6229
$ 103.70

Trade skins for Navaja Knife Urban Masked Battle-Scarred