Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
+22.01%
ST / BS / 0.5749
$ 449.98
3 days
CSGO skin
ST / BS / 0.5139
$ 398.30
CSGO skin
ST / BS / 0.5847
$ 398.30
CSGO skin
+28.09%
BS / 0.4741
$ 399.98
1 Day
CSGO skin
BS / 0.5875
$ 340.36
4 days
CSGO skin
BS / 0.4920
$ 340.36

Trade skins for Karambit Forest DDPAT Battle-Scarred