Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
2 days
CSGO skin
ST / BS / 0.6424
$ 211.01
4 days
CSGO skin
ST / BS / 0.6350
$ 211.01
CSGO skin
ST / BS / 0.5158
$ 218.76
CSGO skin
+55.33%
BS / 0.4502
$ 210.00
CSGO skin
+24.99%
BS / 0.4742
$ 168.99
2 days
CSGO skin
BS / 0.5846
$ 147.37
5 days
CSGO skin
BS / 0.5955
$ 147.37
6 days
CSGO skin
BS / 0.4980
$ 151.42
CSGO skin
BS / 0.5292
$ 147.37

Trade skins for Gut Knife Lore Battle-Scarred