Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
3 days
CSGO skin
ST / FT / 0.3570
$ 108.15
CSGO skin
+28.48%
FT / 0.1631
$ 114.98
CSGO skin
+28.16%
FT / 0.1638
$ 114.69
6 hours
CSGO skin
FT / 0.3672
$ 100.23
1 Day
CSGO skin
FT / 0.3235
$ 97.54
4 days
CSGO skin
FT / 0.1940
$ 97.54
5 days
CSGO skin
FT / 0.3280
$ 97.54
7 days
CSGO skin
FT / 0.2063
$ 101.12

Trade skins for Gut Knife Forest DDPAT Field-Tested