Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
5 days
CSGO skin
ST / FT / 0.2953
$ 148.58
1 Day
CSGO skin
+23.92%
FT / 0.3190
$ 154.84
3 days
CSGO skin
FT / 0.3007
$ 134.95
5 days
CSGO skin
FT / 0.3542
$ 136.20

Trade skins for Flip Knife Forest DDPAT Field-Tested