Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
ST / FT / 0.3341
$ 196.83
CSGO skin
+30.64%
FT / 0.1652
$ 199.99
8 hours
CSGO skin
FT / 0.3797
$ 171.46
5 days
CSGO skin
FT / 0.2434
$ 166.87
7 days
CSGO skin
FT / 0.3315
$ 172.99
CSGO skin
FT / 0.3697
$ 172.99

Trade skins for Flip Knife Blue Steel Field-Tested