Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
11 hours
CSGO skin
ST / BS / 0.6809
$ 228.22
7 days
CSGO skin
ST / BS / 0.4877
$ 230.26
CSGO skin
ST / BS / 0.5864
$ 203.77
6 days
CSGO skin
BS / 0.6940
$ 178.98
CSGO skin
BS / 0.6295
$ 180.57

Trade skins for Flip Knife Blue Steel Battle-Scarred