Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
ST / BS / 0.6223
$ 111.07
CSGO skin
ST / BS / 0.5374
$ 119.96
5 days
CSGO skin
BS / 0.4705
$ 106.56
CSGO skin
BS / 0.4953
$ 106.56
5 days
CSGO skin
BS / 0.7220
$ 106.56

Trade skins for Falchion Knife Scorched Battle-Scarred