Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
6 days
CSGO skin
ST / BS / 0.5947
$ 1 044.15
CSGO skin
ST / BS / 0.6922
$ 932.28
1 Day
CSGO skin
BS / 0.5640
$ 911.75

Trade skins for Butterfly Knife Blue Steel Battle-Scarred