Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
6 days
CSGO skin
ST / FT / 0.3708
$ 140.74
CSGO skin
+29.47%
ST / FT / 0.2936
$ 162.69

Trade skins for Bowie Knife Boreal Forest Field-Tested