Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
2 days
CSGO skin
ST / FT / 0.2715
$ 229.89
5 days
CSGO skin
ST / FT / 0.2785
$ 229.89
CSGO skin
ST / FT / 0.1845
$ 210.91
CSGO skin
+24.94%
FT / 0.1900
$ 189.89
2 days
CSGO skin
FT / 0.2209
$ 165.67
4 days
CSGO skin
FT / 0.3755
$ 165.67
2 days
CSGO skin
FT / 0.2911
$ 165.67
CSGO skin
FT / 0.2116
$ 171.75

Trade skins for Bowie Knife Blue Steel Field-Tested