Flex FridayGet into flex mode50% biggest top up bonus ever$50K biggest prize-pool everFlex now
Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
ST / MW / 0.1466
$ 400.53
1 Day
CSGO skin
+30.24%
MW / 0.1362
$ 377.69
CSGO skin
+31.23%
MW / 0.0958
$ 380.57
5 days
CSGO skin
+38.8%
MW / 0.0897
$ 402.52
6 days
CSGO skin
MW / 0.1409
$ 281.19
CSGO skin
+31.04%
MW / 0.1298
$ 328.99
CSGO skin
+31.04%
MW / 0.0980
$ 329.00
CSGO skin
+32.77%
MW / 0.1331
$ 333.33

Trade skins for Bayonet Stained Minimal Wear