Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
14 hours
CSGO skin
sticker
Sv / FT / 0.3276
$ 4.67
6 days
CSGO skin
sticker
Sv / FT / 0.1791
$ 4.67
CSGO skin
sticker
Sv / FT / 0.1697
$ 4.55

Trade skins for SG 553 Waves Perforated Field-Tested