Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
6 days
CSGO skin
ST / BS / 0.7718
$ 3.77
4 days
CSGO skin
BS / 0.9188
$ 1.93
5 days
CSGO skin
BS / 0.9472
$ 1.93
6 days
CSGO skin
BS / 0.6004
$ 1.98
7 days
CSGO skin
BS / 0.5857
$ 2.00

Trade skins for Galil AR Chromatic Aberration Battle-Scarred