Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+264.85%
FT / 0.2076
$ 333.33
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+179%
FT / 0.2353
$ 149.99

Trade skins for AK-47 First Class Field-Tested