cs.money
cs.money
แอปมือถือ
Trade

คลาสรายการ

ปกติ

ลึกลับ

ขีดจํากัดการสึกหรอ

40%
100%
collection_icon โอกาสเปิดได้จาก 3 กล่อง

ราคาขั้นต่ำ

$ 720.71
สินค้าที่คล้ายกัน
ล็อกเเลกเปลี่ยน
ผู้ขาย
★ Karambit | Rust Coat (Battle-Scarred)
5 days
CS.MONEY
$ 720.71
★ Karambit | Rust Coat (Battle-Scarred)
CS.MONEY
$ 760.77
★ Karambit | Rust Coat (Battle-Scarred)
5 days
CS.MONEY
$ 798.49
★ Karambit | Rust Coat (Battle-Scarred)
6 days
CS.MONEY
$ 803.46
★ Karambit | Rust Coat (Battle-Scarred)
1 Day
CS.MONEY
$ 852.98

เกี่ยวกับ ★ Karambit | Rust Coat

ข้างทั้งคู่
รางวัลการฆ่า$ 1500 / $ 750
ความเร็วในการวิ่ง250
item

คลาสรายการ

ปกติ

ลึกลับ

ขีดจํากัดการสึกหรอ

40%
100%
collection_icon โอกาสเปิดได้จาก 3 กล่อง

ราคาขั้นต่ำ

$ 720.71
สินค้าที่คล้ายกัน

★ Karambit | Rust Coat

เกี่ยวกับ ★ Karambit | Rust Coat